Publisert

Hva betyr CE merket?

Hva betyr CE merket?

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at det grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

CE-merket sier ikke noe om selve kvaliteten på produktet. Produktets brukskvaliteter stilles det ingen krav til i CE direktivet, og CE-merkingen viser kun at visse grunnleggende sikkerhetskrav med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, er oppfylt.

Hva betyr CE?

Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne.

Hvilke land bruker CE merket?

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia,
Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sverige, Tsjekkia, Tyskland,
Ungarn, Østerrike.

Betyr dette merket at produktet er produsert i EU / EØS?

CE-merking indikerer ikke at produktet er fremstilt innenfor EU / EØS, men viser bare at produktet er blitt kontrollert før det slippes ut på markedet og at det oppfyller de lovfestede kravene. Dette betyr at produsenten har forvisset seg om at produktet er i samsvar med alle gjeldende krav.